Afdrukken
Geschreven door Paul Greefhorst
Gepubliceerd: 25 mei 2018

De Zeeuwse schaakbond voldoet aan de vereisten van de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), of voor zover dit toch niet het geval zou zijn: heeft haar uiterste beste gedaan te voldoen aan de AVG en zal ten alle tijde bereid zijn maatregelen te nemen om tekorten op dit punt op te lossen.

Ten eerste heeft het bestuur een Privacy Statement gepubliceerd.

Zoals in het Privacy Statement is aangegeven zal in alle ongevraagde e-mail die u namens de Zeeuwse schaakbond ontvangt een mogelijkheid worden geboden u af te melden voor volgende e-mails over het betreffende onderwerp. 
Vooralsnog zijn er vier nieuwsonderwerpen gedefinieerd:

U kunt zich via de homepage afmelden of weer aanmelden voor de berichten. In alle mails zal een linkje opgenomen worden waarmee u zich kunt afmelden voor verdere mails over dat onderwerp

Foto's

Op onze website worden nog foto's gebruikt die in een grijs verleden zijn genomen. Het ZSBbestuur heeft beloten deze niet te verwijderen. Mocht u een foto aantreffen waarop u tegen uw zin herkenbaar in beeld bent, laat dit dan even weten aan de secxretaris van de ZSB. De foto zal dan aangepast worden.